Από τι κινδυνεύει αυτός που πάσχει από πετοφοβία;

Ο άνθρωπος που έχει πετοφοβία κινδυνεύει να μείνει χωρίς όμορφα ταξίδια! Δεν υπάρχει κάποιος άλλος κίνδυνος.


42 views0 comments

Recent Posts

See All