Φόβος και φοβία

Ο φόβος είναι ένα χρήσιμο συναίσθημα γιατί μας ειδοποιεί για κάποιον κίνδυνο. Η φοβία όμως δεν σηματοδοτεί κίνδυνο γιατί εμφανίζεται από τον φόβο μήπως και κινδυνέψουμε! Άρα η φοβία είναι άσχετη με τον κίνδυνο.


88 views0 comments